Vi tycker vi har rätt bra koll på vad som är snyggt, eller passar i alla fall, och vad man skall säga så folk fattar.

Vi ser till att hjälpa dig så att allt det där med hemsidor, internet och till och med skyltar hänger ihop.

Läs mer om grafisk profil och branding

Vad gör RKB?

RKB är en förkortning av Riddaregatans Kommunikationsbyrå. I vår logotyp har vi ett hjärta och det är med det vi jobbar. Det skall kännas rätt och vi värnar om att alla skall må bra på vår jord.

Vi erbjuder helhetslösningar och konsulttjänster för företag som vill stärka och utveckla sin externa kommunikation. Genom att dra en röd tråd över Grafisk form, digital media och nykundsetablering så genererar vi ofta en märkbar nytta för våra kunder.

Vi fyller de luckor som saknas i kompetens och erfarenhet där vi ser att vi kan göra nytta och skapa förutsättningar för ökad försäljning eller marknadsnärvaro. Vi värnar om att vårt arbete som vi utför åt kunderna skall ligga i nivå med det upplevda värdet av de produkter och tjänster som kunderna erbjuder. Samtidigt så vill vi vara med och på sikt ge stöd och ideer för hur företaget skall utveckla verksamheten och växa i sig själva med även bland kunderna.


Är du behov av någon som kan hjälpa dig med din marknadsföring och skapa nya kundrelationer? Det är sånt som vi jobbar med.

Läs mer om grafisk profil och branding

Tänk på miljön.

Vi väljer helst att jobba med kunder som i den mån det är möjligt levererar tjänster och produkter där det finns en tanke att man har satt hållbarhet i första rummet.

Vi försöker undvika att vara en del av samhällets överkonsumtion. Det gäller allt från kläder till mat. Vi vill stå bakom våra kunder och säga att deras produkter eller tjänster är prisvärda och hållbara, både för kundens kund och planeten jorden.


Fokus ligger på att använda konventionella verktyg och lyfta fram kundens starka sidor och hjälpa till att öka marknadens kännedom om kunden och dess tjänster och produkter.

Läs mer om grafisk profil och branding

Lokalt och Världen.

Många gånger hjälper vi våra kunder med att börja leta där man står. Man skall ha klart för sig att det finns kundunderlag närmare än man tror. Det gäller bara att ta reda på var de finns och vad de vill ha.

Vi hjälper er att leta upp nya potentiella kunder. Ju närmare de finns desto bättre tycker vi, men finns det ett skriande behov på andra sidan jorden så får man helt enkelt se möjligheten att jobba där efterfrågan finns.RIDDAREGATANS KOMMUNIKATIONSBYRÅ

VERKSMÄSTAREVÄGEN 5  ♦  461 00 TROLLHÄTTAN 
0520 – 526 050  ♦  FREDRIK@RIDDAREGATAN.COM  ♦  WWW.RIDDAREGATAN.COM
FAKTURA ADRESS
NOHABGATAN 18A  ♦  461 29 TROLLHÄTTAN